تیغه اره الماسه علف زن 80 دندانه 25580TCB

تیغه اره الماسه علف زن 80 دندانه 25580TCB وسیله‌ای کاربردی برای تراشید‌ن و کوتاه کرد‌ن علف‌های با ضخامت بالا است.