مینی فرز آهنگری HP8511-AG

مینی فرز آهنگری HP8511-AG قابلیت حفظ سرعت با وجود فشار مضاعف را داشته و در صورت قطع و وصل مجدد برق دستگاه متوقف می‌شود.

دسته: