دریل 13 دو دور چکشی سه نظام اتوماتیک HP8013-A

دریل 13 دو دور چکشی سه نظام اتوماتیک HP8013-A به وسیله کد شماره‌گذاری دنده در کنار یا بالای دستگاه قابل شناسایی است.