علف زن کالسکه ای HP3680-WT

علف زن کالسکه ای HP3680-WT با طراحی آرگونومیک دسته خود لرزش ناشی از کار با دستگاه را در طولانی‌مدت کاهش داد‌ه و مانع از خستگی هنگام کار مستمر می‌شود.