برای مشاهده اطلاعات نمایندگی های هیوندای، شهر مورد نظر خود را انتخاب کنید. در قسمت پائین نقشه تب جدیدی ظاهر می شود . با کلیک بر روی نام استان نشان داده شده می توانید اطلاعات مورد نیاز در مورد نمایندگی هیوندای در این استان را مشاهده کنید.