ژنراتور بنزینی HG-8556

ژنراتور بنزینی HG-8556 محصولی کاربردی است که برای تولید برق اماکن عمومی و صنعتی یا خانگی استفاده می‌شود. این ژنراتور به منظور سهولت در کاربردی از دسته و چرخ بهره‌مند می‌باشد.