اره فارسی بر کشویی یک طرفه HP1925-MS

اره فارسی بر کشویی یک طرفه HP1925-MS روی بازوی خود میله‌های متحرکی دارد و نسبت به صفحه زیر دستگاه قابلیت تغییر زاویه در جهت افقی را دارا می‌باشد.

دسته: