تراز لیزری (3D-600A-G)

تراز لیزری (3D-600A-G) دارای لیزر کلاس 2 با ظرفیت اندازه‌گیری 50 متر بوده که برای هم‌راستایی موارد مختلف در فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی به کار می‌رود.