شلنگ سم پاش هیوندای H-8.5 H-10

شلنگ سم پاش هیوندای H-8.5 H-10 برای استفاده با موتورهای سمپاشی دارای ظرفیت خروچی پایین‌تر از 50 لیتر در دقیقه توصیه می‌شود.