فرز انگشتی گلو بلند HP2720

فرز انگشتی گلو بلند HP2720 با بهره‌مندی از دیمر (کنترل سرعت) الکترونیکی، سرعت کاربران را بر اساس نیاز آنها تنظیم می‌کند.