کیت دریل 13 میلی متر چکشی با متعلقات HP7221

کیت دریل 13 میلی متر چکشی با متعلقات HP7221 بهترین وسیله برای انجام عملیات سوراخ کاری است. این دریل توانایی سوراخ کاری در چوب تا قطر 25 میلی‌متر، در فلز تا قطر 13 میلی‌متر و در بتن تا قطر 13 میلی‌متر را دارد.