سم پاش دستی هیوندای مدل HP2090

سم پاش دستی هیوندای مدل HP2090 بدون نیاز به سوخت‌های فسیلی و نیروی محرکه برق، توان مورد نیاز برای پمپاژ را از هندل دستی خود تامین می‌کند.