فرز آهنگری HP2018

فرز آهنگری HP2018 در جهت طول عمر بیشتر دستگاه به یک تهویه هوای موتور مجهز شده و در صورت قطع و وصل مجدد برق دستگاه به طور خودکار متوقف می‌شود.

دسته: