قیچی ورق بر AS-1010(L-S-R)

قیچی ورق بر AS-1010(L-S-R) دارای تیغه دندانه‌دار از جنس آلیاز کروم مولیبدنوم سخت‌کاری شد‌ه و دسته ارگونومیک نرم و ضد لغزش است.