اره فارسی بر 25 سانتی HP2825-MS

اره فارسی بر 25 سانتی HP2825-MS قادر به ایجاد برش‌های اریب، زاویه‌دار و ترکیبی در سطوح مختلفی مثل چوب و ام دی اف است.

دسته: