موتور پمپ آب 2 اینچ بنزینی 236-WP

موتور پمپ آب 2 اینچ بنزینی 236-WP جهت انتقال آب در در مراکز تولیدی، باغداری‌ها، مزارع کشاورزی و سیفی‌جات، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها کاربرد دارد.