موتور پمپ آب 3 اینچ گازوئیلی HW340-DP

موتور پمپ آب 3 اینچ گازوئیلی HW340-DP با موتور پرقدرت 4 کیلو وات مناسب برای انتقال آب برای مصارف آبیاری باغات و مزارع کشاورزی است.