ژنراتور HG8550-PG

ژنراتور HG8550-PG انرژی موردنیاز خود را از طریق احتراق بنزین تامین می‌کند. این موتور برق دارای کلید و دسته مخصوص به همراه دو شاخه مقاوم و آچار ویژه ژنراتور است.