دریل شارژی چکشی اتوماتیک H203-L

دریل شارژی چکشی اتوماتیک H203-L بدون نیاز به سیم برق تنها با شارژ باتری در سطوح کوچک تا بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد.