آچار لوله گیر

    آچار لوله گیر هیوندای جهت گیرایی بیشتر و استهلاک کمتر از دو دسته در ساختار خود بهره برد‌ه است. این وسیله برای گرفتـن انواع لوله و باز و بستـه کرد‌ن آن‌ها مورد استفاد قرار می‌گیرد.