کارواش کالسکه ای HP1440

کارواش کالسکه ای HP1440 امکان اتصال به آب گرم حداکثر تا 40 درجه سانتی‌گراد را دارا بود‌ه و موتور بسیار قدرتمند آن کارهای صنعتی را به خوبی انجام می‌دهد.