پیستوله برقی هیوندای مدل SG-725

پیستوله برقی هیوندای مدل SG-725 به واسطه برخورد هوا با رنگ، باعث پودری شد‌ن رنگ و در نهایت اسپری شد‌ن آن به بیرون می‌شود.