پیستوله برقی هیوندای مدل HP9012

پیستوله برقی هیوندای مدل HP9012 رنگ آمیزی یک دست و بدون غلظتی را بر روی تمامی سطوح ارائه داد‌ه و موجب تسریع در روند رنگ آمیزی می‌شود.