میخ کوب نواری هیوندای مدل HCN-7045

میخ کوب نواری هیوندای مدل HCN-7045 در عرض چند ثانیه میخ را به محل مورد نظر پرتاب کرد‌ه و سرعت و سختی انجام امور صنعتی را به شدت کاهش می‌دهد.